Taxa

Vi tillämpar Jönköpings kommuns avgiftstaxa. I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med två tidsnivåer. Detta innebär att för barn som har ett omsorgsbehov på 15 timmar eller mindre så betalas avgift enligt en lägre nivå.