Välkommen till förskolan Klippan i Lekeryd

Vi är en fristående förskola som startade 1995 och drivs av Lekeryds missionsförsamling.
Förskolan är förlagd till souterrängvåningen i Lekeryds missionskyrka. Där disponerar förskolan egna ändamålsenliga lokaler och har dessutom tillgång till lokaler som även används av församlingens barn- och ungdomsverksamhet, bl.a. en stor lekhall och flera grupprum.

Vi vill erbjuda barnen en trygg och utvecklande förskoletid.
Vi vill respektera och se varje barn med dess unika egenskaper och behov.

Skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen och våra kristna värderingar är grunden för arbetet på förskolan. De konfessionella inslagen innebär att vi uppmärksammar de kristna högtiderna och ber eller sjunger bordsbön vid måltiderna samt berättar, sjunger och dramatiserar berättelser ur Bibeln. Alla inslag av konfessionell karaktär är frivilliga att delta i och vi erbjuder likvärdiga aktiviteter till de som inte önskar vara med på de konfessionella inslagen.

Förskolans innemiljö förändras återkommande utifrån läroplanen och barnens intressen.
Förskolan har bra utemiljöer som bland annat uppmuntrar till olika typer av lek och aktivitet. Vi finns också i ett område med närhet till skog och sjö där vi tillsammans med barnen kan utforska vår närmiljö. Musik, rörelse och skapande är också viktiga delar av förskolans verksamhet.

Klippan har en egen kock som lagar varierad och näringsrik mat från grunden och även bakar det mesta av vårt bröd. Vi använder bara svenskt kött och strävar efter att använda svenska varor i så stor utsträckning som möjligt.

Köket med egen kock är en mycket uppskattad del av förskolan.