Välkommen till förskolan Klippan i Lekeryd

Vi är en fristående förskola som startade 1995 och drivs av Lekeryds missionsförsamling.
Förskolan är förlagd till souterrängvåningen i Lekeryds missionskyrka. Där disponerar förskolan egna ändamålsenliga lokaler och har dessutom tillgång till lokaler som även används av församlingens barn- och ungdomsverksamhet, bl.a. en stor lekhall och flera grupprum.

Vi vill erbjuda barnen en trygg och utvecklande förskoletid.
Vi vill respektera och se varje barn med dess unika egenskaper och behov.
Skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen och våra kristna värderingar är grunden för arbetet på förskolan. Vi uppmärksammar de kristna högtiderna och ber bordsbön.
Musik & rörelse är också viktiga delar av förskolans verksamhet.

Förskolans innemiljö förändras återkommande utifrån läroplanen och barnens intressen.
Förskolan har bra utemiljöer som bland annat uppmuntrar till olika typer av lek och aktivitet. Vi finns också i ett område med närhet till skog och sjö.

Klippan har en egen kock som lagar varierad och näringsrik mat från grunden och även bakar det mesta av vårt bröd.

Vi strävar efter att använda ekologiska, närodlade och svenska varor. Köket med egen kock är en mycket uppskattad del av förskolan.