Info

Kontaktperson: Majvor Sjöberg, Förskolechef
070-090 21 08
forskolechef@forskolanklippan.se
TelefonSmaragden
070-267 45 49

Pärlan
070-090 21 07
E-postpersonal@forskolanklippan.se
Antal barn:upp till 28 – åldersindelade i  två mindre grupper
Personal:6 pedagoger, kock och förskolechef
Öppettider:6.30-17.30, måndag-fredag.
Vid behov av tidigare eller senare omsorg, kontakta förskolan
Kö och köhantering:Vi har egen kö, men är även öppna för att i mån av plats ta
emot barn som kommunen anvisar.