Info

Kontaktperson: Emelie Larsson, Rektor
070-090 21 08
rektor@forskolanklippan.se
TelefonSmaragden
070-267 45 49

Pärlan
070-090 21 07
E-postrektor@forskolanklippan.se
Antal barn:upp till 30 – åldersindelade i  två mindre grupper
Personal:7 pedagoger, kock och rektor
Öppettider:6.30-17.30, måndag-fredag.
Vid behov av tidigare eller senare omsorg, kontakta förskolan
Kö och köhantering:Vi har egen kö, men är även öppna för att i mån av plats ta
emot barn som kommunen anvisar.