Anmälan

Vill du/ni ansöka om plats för barn på förskolan Klippan?

Fyll i och underteckna blankett. Den lämnas/skickas till förskolan Klippan, Kyrkvägen 28, 561 96 Lekeryd.

Blanketten är i pdf-format vilket innebär att du måste ha programmet Adobe Acrobat Reader för att kunna Spara läsa och skriva ut blanketten. Programmet är gratis att ladda ner hos Adobe