Verksamhet

Klippans värdeord är:

GLÄDJE, TILLIT och UTVECKLING

Vi vill:

 • ge en kärleksfull omsorg i en trygg och stimulerande miljö
 • genom en inspirerande och tillåtande miljö främja barnens utveckling och kreativitet
 • ge barnen möjlighet att uppleva naturen och värna om den
 • låta barnen utvecklas både i grupp och enskilt
 • ha ett nära och öppet samarbete med föräldrarna

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas till hänsynsfulla, positiva, utåtriktade, öppna och självständiga människor

På Klippan lär alla pedagoger känna alla barn.

Vi är tillsammans delar av dagen, men till största delen arbetar vi med Pärlan 1-3 år och Smaragden 3-6 år.

Vi arbetar utifrån vår årsplan, där grundverksamhet, prioriterade läroplansmål, årstidsanknutna aktiviteter med mera, avlöser varandra.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra pedagogiska miljöer och varje vecka finns det tid för pedagogerna att reflektera över vad och hur barnen lär sig och planera för hur vi leder vårt arbete vidare.

Samarbete med vårdnadshavarna
Vi är angelägna om en bra kontakt med vårdnadshavarna och det försöker vi få genom

 • att finnas tillgängliga när barnen hämtas och lämnas
 • föräldraträffar
 • nyhetsbrev
 • jul- och sommarfest
 • inbjudan till familjegudstjänst
 • föräldrarepresentation vid möten med huvudmannens förskolekommitté